Jurnal de Trestie Cititoare #2 – 30 iunie 2015

  • Fukuyama, FrancisState Building – încheiat partea I: The Missing Dimensions of Stateness

    A joke told by economists has annull economist and a student walking down a street  when the student sees a hundred-dollar bill lying on the sidewalk in front of them. The student moves to pick it up, but the economist explains that the bill cannot possibly be there, because if it were, someone would have picked it up already. (Olsen 1996)1

  • Terry Pratchett, Neil Gaiman – Good Omens, de la 30% la 50%

Un drac, Crowley, şi un înger, Aziraphale, încearcă să împiedice sfârşitul lumii. Există încurcături cu copii schimbaţi la naştere, profeţii şi vrăjitoare, vânători de vrăjitoare, călugăriţe sataniste, un câine diabolic pe care îl cheamă Câine, cei patru călăreţi ai apocalipsei, Freddy Mercury şi mult umor fin marca Neil Gaiman şi Terry Pratchett.

God does not play dice with the universe; He plays an ineffable game of His own devising, which mighty be compared, from the perspective of other players, [i.e. everybody] to being involved in an obscure and complex version of poker in a pitch-dark room, with blank cards, for infinite stakes, with a Dealer who won’t tell you the rules, and who smiles all the time.2


1[Economiştii spun un banc despre un economist şi un student care merg pe stradă, când studentul observă o bancnotă de 100 de dolari pe trotoar. Se apleacă să o ridice însă economistul îi explică cum că bancnota nu are cum să fie acolo, pentru că dacă ar fi, ar fi luat-o deja cineva.]

2[Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul; joacă un joc inexplicabil inventat de El, care ar putea fi comparat, din perspectiva celorlalţi jucători (adică toată lumea) cu o versiune obscură şi complexă de poker jucată într-o cameră în care este întuneric beznă, cu cărţi albe, cu mize infinite, cu un Dealer care nu-ţi spune regulile şi care zâmbeşte necontenit.]

About danymavlea

Literature corrupted mind, avid reader, occasional writer and illustrator, crazy cat lady in the making, teacher, daughter and friend.
This entry was posted in Jurnal de Trestie, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s